Krainy
Polska Świat Atmosfera Hydrosfera Litosfera

Wśród wielu podziałów Polski na krainy geograficzne najbardziej przyjął się podział wg J. Kondrackiego opublikowany w 1965 r., później modyfikowany. W podręcznikach szkolnych autorzy najczęściej opierają się na tym podziale, często go upraszczając.

Podstawą wyróżnienia krain geograficznych w Polsce jest istnienie w Europie Środkowej sześciu zasadniczych jednostek o przebiegu mniej więcej równoleżnikowym. Na obszarze naszego kraju reprezentują je:

  • pas młodych gór fałdowania alpejskiego
  • pas obniżeń związanych z zapadliskami, które towarzyszą młodym górom
  • pas wyżyn, starych gór i towarzyszących im obniżeń
  • pas nizin stanowiących fragment Niżu Środkowoeuropejskiego
  • pas pojezierzy otaczających Bałtyk
  • pas nizin nadbrzeżnych towarzyszących wybrzeżu Bałtyku

W ramach tego zasadniczego podziału wyróżniono mniejsze krainy geograficzne, uwzględniając cechy budowy geologicznej, rzeźby, klimatu, warunków hydrograficznych i biogeograficznych. Nazwy krain geograficznych zwykle odwołują się do cech np. ukształtowania powierzchni - Nizina Śląska, Góry Sudety, cech geologicznych - Niecka Nidziańska, Jura Polska, historycznych - Nizina Mazowiecka, Nizina Wielkopolska.

Krainy geograficzne w Polsce obejmują:

Niż Polski
Pobrzeże Szczecińskie
Pobrzeże Koszalińskie
Żuławy
Nizina Staropruska
Pojezierze Mazursko-Suwalskie
Pojezierze Pomorskie
Pojezierze Wielkopolskie z Kujawami
Nizina Wielkopolska z Wyżyną Łódzką
Nizina Śląska
Nizina Mazowiecka
Nizina Podlaska
Polesie Lubelskie
Wyżyny Polskie
Wyżyna Śląska
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Niecka Nidziańska
Wyżyna Kielecko-Sandomierska
Wyżyna Lubelska z Roztoczem
Kotliny Podkarpackie
Kotlina Oświęcimska
Kotlina Sandomierska
Sudety i Przedgórze Sudeckie
Sudety
Przedgórze Sudeckie
Karpaty
Beskidy
Podhale i Pieniny
Tatry